Geotechniek is een ervaringsvak. Geobest vindt het derhalve belangrijk kennis over te dragen en binnen opleidingsinstellingen actief deel te nemen.

Hieronder is een overzicht gegeven van de instellingen en opleidingen/cursussen waarin Geobest haar bijdrage levert:

  • PAOTM - Meerdere cursussen waaronder CGF 1 en CGF 2
  • Van Hall Larenstein - Coördinator Grondwater techniek
  • Betonvereniging - Cursus Inspectie en Beheer Kunstwerken
  • Samenwerking HU (Hogeschool Utrecht, KIEM project)
  • Jaarlijks gastcollege TU Delft