Volker Stevin Ltd (VSL) heeft van Align JV de opdracht gekregen om ongeveer 394 buispalen te installeren over vier verschillende steigers die nodig zijn voor de bouw van het HS2 Colne Valley Viaduct.

HS2 Colne Valley

Align is een joint venture van Bouygues Travaux Publics, Sir Robert McAlpine, en VolkerFitzpatrick, dat door HS2 is gecontracteerd om het Central 1 gedeelte van HS2 fase 1 op te leveren, waaronder het 3,4 km lange viaduct over de Colne Valley.

Geobest heeft voor de bovengenoemde palen diverse heibaarheidsanalyses uitgevoerd. Alle stalen buispalen, van verschillende afmetingen en insteeklengtes, zullen worden geïnstalleerd in harde krijtlagen. Door middel van grondonderzoek in de eerste fase is de te verwachten paalweerstand (SRD) in kaart gebracht. In de tweede fase is op basis van een uitgebreide grondonderzoekscampagne en de resultaten van twee heiproeven de verwachte paalweerstand bijgesteld en zijn de heibaarheidsanalyses definitief gemaakt.

De heiwerkzaamheden zullen ongeveer een jaar in beslag nemen. De start van de werkzaamheden is gepland voor mei 2021.